Hållbarhet

Produkter ska produceras med omtanke om miljö och människor. Produktionen ska vara säker och fri från farliga kemikalier. Genom att vi använder modern miljöteknik och digitalisering kan vi göra din produktion mer effektiv och ge lägre påverkan på miljön. Våra leverantörer är noga utvalda att följa våra värderingar angående detta.

Här är en solpanel som är installerad hos ett av våra bolag. De flesta av bolagen har solpaneler då detta är båda ekonomiskt lönsamt och bra för miljön.