Kvalitet Leveranssäkerhet Rätt pris

Vi har arbetat inom produktion i 30 år och har lång erfarenhet av det. Vi har byggt upp två fabriker i Sverige varav en inom plåt och svets och den andra inom skärande bearbetning. Vi tillverkade från råämne till färdig produkt.

 

Vid försäljningen av vår senaste fabrik år 2017 insåg vi, när affärsplanen diskuterades, att vår inriktning var tvungen att omvärderas. Vi skulle vara ett nav där vi hjälper kunder att ta fram de bästa och mest effektiva produkterna från olika fabriker. Vi tog steget även till utlandet, där vi har delar av vår produktion. Fabrikerna är bra och kompletta, för att vi ska bli effektiva på alla områden, för våra kunder.

 

Vi tar hem plåt, svetsade, frästa och svarvade detaljer från fabrikerna som vi delar upp på flera kunder. Vi splittrar upp leveranserna till flera kunder som får den bästa produkten till sin slutprodukt. Det här sker inom varje område. Vi blir en stor och viktig kund för våra leverantörer. 

 

Vi har alltid minst två leverantörer för att säkra våra leveranstider. Vi gör en audit på leverantörerna för att säkerställa både kvalitet och rutiner.

 

Detta kallar vi smart produktion!

 
 

Produktion