Construção

Vi jobbar i 3D CAD och har gedigen erfarenhet av konstruktion av legoprodukter, generellt från enkla till komplexa produkter. Detaljer i andra material såsom trä eller polymer kan inkluderas i konstruktionsritningen.Vår ritning tjänar som underlag till underleverantören. Ofta fungerar vi även som bollplank beträffande utformning av detalj för optimal produktion.

Vi använder Solid Edge som cad program och kan med det få ut de flesta användbara filer. vi kan även ta mot de flesta cadfiler.

När vi har gjort en solid kan vi hos oss skriva ut komponenter i 3d skrivare för att testa om det fungerar