Kvalitet Leveranssäkerhet Rätt pris

Jimotec producerar metallkomponenter och ser till att du får bekymmersfrihet genom att vi har byggt vår verksamhet för att ha produktion på rätt ställe i rätt land med bästa produktionsteknik. 

För mer info tryck här

 

PRACTICE

AREAS

Employment Law  /

Family Law​ / Criminal Law  ​/  ​​

Child Care Law  ​/

Conveyancing Housing Law  / 

Notary Public​  /

 

Nya produkter 

Ni vet vad ni vill ha.  Vi hjälper dig att ta fram rätt produktionsteknik och alla produktionsdokument.

Produktion 

Vi producerar med rätt teknik på rätt ställe i rätt land. Det innebär att du får rätt kvalitet, i rätt tid till bästa möjlig

Vi tillverkar era produkter på ett effektivt sätt genom att använda samarbetspartners i olika länder. Det innebär billigare produkter och rätt kvalité.

Lager och logistik 

Gör den till din egen. Lägg till bilder, text och länkar eller anslut data från din samling.