Kvalitet

Digitalisering, automation och ”smarta” fabriker ger mer effektiv produktion, flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet. Denna förbättring kan vi tacka Industri 4.0 för.

Industri 4.0 möjliggör sammankoppling av internet, tillgång till realtidsdata och cyberfysiska system. Dessutom erbjuder det en mer omfattande sammanlänkad och holistisk syn på tillverkning. Det ger bättre samarbete och åtkomst mellan parterns, kunder och producenter.

Industri 4.0 ger mig som företagsledare bättre kontroll och förståelse för alla delar av verksamheten. Systemet gör det möjligt att utnyttja realtidsdata för att öka produktiviteten och öka kvaliteten. Vi strävar mot 0-fels principen.

Dessa kvalitet system arbetar vi med

ISO 9001:2015

ISO 1400:2015

ISO 13485